onsdag 9 augusti 2017

Rundvandring 17-3

Det är inte bara brant nedåt till närmaste grannen utan det finns även en del branta bergspartier på vägen uppåt mot huset. I den här skrevan har jag bland annat planterat ett antal lågvuxna rododendron. Till höger ett antal kvarstående stammar från döda enar. De används som underlag för klematis.


Här är smalt och en trappa bär upp till nästa nivå med det nämnda rododendronpartiet på vänster sida. Från 2007 finns inte så mycket bilder här men den här är tagen uppifrån över det som syntes på de båda förra bilderna. Här ses bland annat de enstammar jag nämnde. Jag hade då just börjat röja här nere. Då fanns inte direkt någon annan plan än att göra det möjligt att komma fram.När man kommer upp på mellannivån är utsikten ganska hyfsad. Just där jag står då jag tog den här bilden finns en hyfsat stor bergsplatå. När jag får tid skall jag röja här och ställa i ordning en liten kaffehörna med en bänk och något bord. Här kommer på högsommaren den nedgående solen fram och värmer lite på kvällen.


Vänder man sig uppåt därifrån ser man ”Japan” nerifrån. Här är lite glest i framkanten vid muren Det beror på att det är tunt med jord och jag har inte hittat något som klarar att täcka den här ytan.


Som jag nämnde tidigare var det första jag började göra i ordning på södersidan ett stenparti. Här har jag till och med hunnit med att ändra om flera gånger. Så här ser det ut nu sett nerifrån. Längst upp är det min lökbädd som på sommaren mest består av grus. Den andra bilden är tagen på ungefär samma ställe 2007. Det var då precis helt omlagt.Uppe vid huset vänder man sig åt söder och har då den här utsikten. Sjön man ser i mitten av bilden heter Stensjön och är förbunden med en större sjö vid namn Lygnern. Bergen längst bort vid horisonten finns just vid Lygnern.


Då var vandringen fullbordad. Nästa blir kanske om ytterligare tio år?

måndag 7 augusti 2017

Rundvandring 17-2

Precis runt gaveln dyker detta upp. Det kallas av mig för Japan. Inte precis någon japansk trädgård men mest växter från Japan och en del närliggande länder. Här har det aldrig tidigare varit uppodlat utan diverse sly har fått växa fritt och bara sågats ned då det blivit för högt. Mycket hallon, björnbär och kaprifol. Ingen speciellt tydlig bild på motsvarande från 2007 men lite av det syns här till höger.Fortsätter man en bit utmed ”Japan” ser man den här stora bambun till höger. Den kan man passera och svänga nedåt till södersidans nedre regioner. 2007 såg det ut så här med bambun rätt nyplanterad längst till höger i bilden.Då passeras en hel del rododendron som planterats in bland tallar och ekar i backen. Ännu inte så stora än de som ses i bild här. Här gick det knappast att ta sig fram 2007 och här fann jag då inte något att fotografera.


Efter en brant backe kommer man ned till tomtens lägsta nivå på södersidan. Här var det i början av 2000-talet helt oframkomligt. Där det fanns jord mellan berghällarna växte olika typer av sly blandat med slån, björnbär och kaprifol. För att ta sig fram i den djungeln krävdes i princip en machete. Jag har gradvis röjt och eldat upp allt ris och idag är det något som kan kallas trädgård här.Till höger på bilden ses den allra sista röjningen som skett i år. Här skall det bland annat planteras rododendron. Till vänster det som ställdes i ordning och planterades 2015. Kallas för närvarande ”Projekt 15”. Mest låga lövfällande buskar.


Om man fortsätter åt vänster förbi ”Projekt 15” kommer ”Projekt 16”. Inte svårt att gissa att det iordningsställdes i fjol, 2016. Det mesta planterade dock i våras. Mest med olika låga vintergröna. Lite rododendron men mest annat.


Rododendron finns i en grupp ännu längre bort. Här är det en liten fördjupning som kunnat fylls ut med bra rododendronjord. Dessa planterades våren 2015 och är rätt lågvuxna. Skall bli högst en meter höga och så småningom växa ihop helt.


Här slutar vår tomt med en brant nedåt. Det syns inte på bilden men här är det 3-4 meter brant klippvägg ned mot grannen nedanför. Här ses hans lilla redskapsskjul nedanför berget. Nu vänder vi uppåt igen men det får jag fortsätta med i nästa blogg.


söndag 6 augusti 2017

Rundvandring 17-1

För exakt tio år sedan, alltså år 2007 gjorde jag en rundvandring på tomten med kameran och tog bilder för att dokumentera hur det såg ut på olika ställen. Då var huvuddelen av den del av tomten som låg norr om huset uppodlad och iordninggjord efter årtionden av försummelse. Här hade ungefär hälften en gång varit jordbruksjord och sedermera trädgård med rosor, perennrabatter och grönsaksland. På 1990-talet då vi tog över stugan hade de här odlingarna inte skötts om något vidare under flera år. Resten av tomten som låg söder om huset hade i stort sett aldrig varit uppodlat utan det var en minst sagt vildvuxen ”naturtomt”. Här var mycket berg och inte någon speciellt bra odlingsjord.
När jag gick runt med kameran 2007 hade jag gjort i ordning lite på södersidan, bl a ett stenparti och plantering av en del rododendron och andra buskar. För ett par veckor sedan satt jag med datorn och gick igenom de här tio år gamla bilderna. Jag beslöt att göra om samma sak, alltså gå runt med kameran och försöka ta bilder på ungefär samma ställen som då. Inte helt lätt eftersom det hunnit växa till sig en hel del. Här kommer jag i alla fall att visa de här nya bilderna för dem som kanske är intresserade och som möjligen kan få något tips. Det är så många bilder att jag delar upp det på tre blogginlägg. I några fall visar jag också jämförelsebilder från 2007.

Så här ser det ut då man kommer på vägen upp mot vår tomt. Plasttältet i bakgrunden tillhör en grannfastighet. Andra bilden är samma ställe 2007.Till vänster svänger man upp mot vårt hus. Träd- och buskpartiet till vänster om vägen har jag planterat. Den stora björken är vild och har stått där minst sedan 50 år.


Till vänster kommer man ned till norrsidans trädgård. Här har mycket växt sig stort sedan 2007.  Här finns norr om växthuset en perennrabatt i halvskugga med pioner, liljor och hosta bland annat.


Via en backe uppåt passeras ett stort gammalt rododendronparti och därefter kommer man upp till det här buskpartiet framför huset. Andra bilden från ungefär samma ställe 2007. Som synes har det nog växt lite i mesta laget. Här kommer en del att sågas bort i höst eller till våren.Den här trappan gjorde jag 2008 och den ersatte en gammal trappa som började kännas lätt riskabel för gamlingar. Så långt norrsidan. Jag fortsätter nästa gång på andra sidan huset.