måndag 7 augusti 2017

Rundvandring 17-2

Precis runt gaveln dyker detta upp. Det kallas av mig för Japan. Inte precis någon japansk trädgård men mest växter från Japan och en del närliggande länder. Här har det aldrig tidigare varit uppodlat utan diverse sly har fått växa fritt och bara sågats ned då det blivit för högt. Mycket hallon, björnbär och kaprifol. Ingen speciellt tydlig bild på motsvarande från 2007 men lite av det syns här till höger.Fortsätter man en bit utmed ”Japan” ser man den här stora bambun till höger. Den kan man passera och svänga nedåt till södersidans nedre regioner. 2007 såg det ut så här med bambun rätt nyplanterad längst till höger i bilden.Då passeras en hel del rododendron som planterats in bland tallar och ekar i backen. Ännu inte så stora än de som ses i bild här. Här gick det knappast att ta sig fram 2007 och här fann jag då inte något att fotografera.


Efter en brant backe kommer man ned till tomtens lägsta nivå på södersidan. Här var det i början av 2000-talet helt oframkomligt. Där det fanns jord mellan berghällarna växte olika typer av sly blandat med slån, björnbär och kaprifol. För att ta sig fram i den djungeln krävdes i princip en machete. Jag har gradvis röjt och eldat upp allt ris och idag är det något som kan kallas trädgård här.Till höger på bilden ses den allra sista röjningen som skett i år. Här skall det bland annat planteras rododendron. Till vänster det som ställdes i ordning och planterades 2015. Kallas för närvarande ”Projekt 15”. Mest låga lövfällande buskar.


Om man fortsätter åt vänster förbi ”Projekt 15” kommer ”Projekt 16”. Inte svårt att gissa att det iordningsställdes i fjol, 2016. Det mesta planterade dock i våras. Mest med olika låga vintergröna. Lite rododendron men mest annat.


Rododendron finns i en grupp ännu längre bort. Här är det en liten fördjupning som kunnat fylls ut med bra rododendronjord. Dessa planterades våren 2015 och är rätt lågvuxna. Skall bli högst en meter höga och så småningom växa ihop helt.


Här slutar vår tomt med en brant nedåt. Det syns inte på bilden men här är det 3-4 meter brant klippvägg ned mot grannen nedanför. Här ses hans lilla redskapsskjul nedanför berget. Nu vänder vi uppåt igen men det får jag fortsätta med i nästa blogg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar